Zadbaj o swoje podręczniki

Na definicję podręczników szkolnych wielu badaczy odpowiada w bardzo podobny sposób. Podręczniki szkolne są elementem pedagogicznym. Są one niezbędne w nauczaniu w szkole czy też na językowym kursie. W edukacji podręczniki szkolne pełnią rolę najważniejszą i tutaj są wykorzystywane bardzo powszechnie. Wydają się one po prostu niezbędne

W jaki sposób podręczniki motywują do nauki?

Samokształceniowa funkcja podręczników dotyczy wszelkich procesów zdobywania samodzielnego nowej wiedzy, jak i także rozwijania umysłowych umiejętności oraz także umiejętności praktycznych. Warunki realizacji funkcji samokształceniowej podręczników szkolnych jest wspieranie motywacji pozytywnej do pracy, samodzielności, a także zachęcanie do aktywności.

Podręczniki szkolne z www.taniaksiazka.pl mają określone zadania. Są to: wzbudzenie zainteresowania ucznia danym problemem, zachęcenie do kolejnych poszukiwań na dany temat, a także prezentacja materiału z bardzo wieloma pytaniami, która to zachęca do kolejnych poszukiwań. Tutaj liczy się także wykazanie możliwości zastosowania praktycznego materiału nauczania oraz także rozwiązywanie problemów.

W jaki sposób podręczniki przekazują nam wiedzę?

Przekazywanie wiedzy jest realizowane poprzez odwoływanie się do wiedzy, którą posiada uczeń. Do tego wykazuje się utrwalaniem treści, akcentowaniem treści najważniejszych i rozwija własny system kontroli ucznia.

Bardzo ważne są także strukturalne elementy podręcznika. Wspomagają one realizację zadań. Mają na to wpływ: wstęp, przedmowa, bloki uogólniające czy też bloki syntetyzujące. Musimy także wspomnieć o blokach kontrolnych, ćwiczeniowych, słowniczku podstawowych pojęć, odsyłaczy, indeksów tematów, a do tego elementów, które spajają sam materiał nauczania.

Wychowawcza funkcja podręczników nie jest taka oczywista. Nie wszyscy wychowawcy wyróżniają funkcję tę jako odrębną czy też niezależną od pozostałych. Ta funkcja obejmuje całokształt zagadnień, które związane są z charakterem treści oraz podejściem do nich. Ma wpływ na kształtowanie postaw określonych uczniów wobec ich otaczającej rzeczywistości społecznej oraz przyrodniczej. Znaczenie tejże funkcji rośnie stopniowo razem z rozwojem stopniowym omówionych już wcześniej funkcji. Mowa tutaj o funkcji motywacyjnej, edukacyjnej, samokształceniowej oraz do tego funkcji informacyjnej.